За нас

Практиката се състои от един лекарски-алергологичен и два зъболекарски кабинета. Ние предлагаме медицински и дентални лечебни и профилактични дейности в посочените области за възрастни и деца. Качеството на нашите услуги е гарантирано от съвременното, високотехнологично оборудване, съчетано с над тридесетгодишен клиничен опит, постоянно развиван и обогатяван с най-новите научно-практически приложения. Read more…

Професор д-р Емилия Карова, доктор по медицина

Биография Професионално развитие Научни интереси Научни интереси в областта на: Публикации: четири книги, 48 публикации и 30 участия в национални и международни научни форуми. Членство в научни дружества Член е на:

Професор д-р Георги Христов, доктор по медицина

Биография Професионално развитие 1987 г. завършва Висшия медицински институт – София с отличен успех. 1994 г. получава специалност по вътрешни болести. 1997 г. получава специалност по алергология и клинична имунология. 2005 г. придобива магистърска степен по обществено здраве и здравен мениджмънт във Факултета по Обществено здраве, Медицински Университет – София Read more…