Хранителна диета и зъбен кариес

Зъбният кариес трябва да се разглежда като един сложен процес, в който си взаимодействат генетични фактори и фактори на околната среда, чрез нейните биологични, социални, поведенчески и психологични компоненти. Хранителната диета остава един от основните механизми, предизвикващи кариес. Отдавна установен факт е, че броят на кариозните зъби при лица, които Read more…

Слюнка и дентално здраве

Слюнката е главната съставна част на течната орална среда и представлява част от цялостната способност на организма за поддържане на хомеостаза. Тя се определя като критичен фактор, който може да задейства и до известна степен регулира прогресията или регресията на зъбния кариес. Това става чрез слюнчения поток и неговото почистващо, Read more…