Световната Здравна Организация (СЗО) поставя алергията на 4-то място сред хроничните заболявания в световен мащаб.

 • Между 30-40% от европейците са алергични, цифра която се е удвоила през последните 20 години.
 • При децата под 4 годишна възраст 40 % от екземите са свързани с хранителна алергия.
 • Хранителната алергия може да прогресира в респираторна такава.
 • 17 % от случаите на астма са свързани с хранителна алергия.
 • 2/3 от децата с екзема имат прояви на алергичен ринит. В същото време 50 % от децата с алергичен ринит с напредване на възрастта развиват астма.

1. Определение на алергията

Алергията е проява на анормална реакция на имунната система след контакт с чужди субстанции, наречени алергени.

Алергените, в повечето случаи безвредни за голяма част от хората, се приемат като опасни от чувствителните пациенти и провокират алергична реакция.

Механизмът на алергията включва 2 етапа:

 1. Първа фаза, фаза на сенсибилизация, през която имунната система разпознава чуждата субстанция като алерген.
 2. Втора, алергична фаза, която се отключва при следващ контакт с чуждата субстанция.

2. Симптоми на алергията

Алергичната реакция може да се прояви по различни начини.

Понякога възниква внезапно и признаците, които напомнят алергичен ринит или алергичен риноконюнктивит са:

 • бистра носна секреция
 • запушен нос с по-голяма или по-малка тежест
 • кризи на внезапно кихане
 • сърбеж на носа и/ или на небцето
 • много често конюнктивит под формата на сълзене, зачервяване и изтръпване на очите.

3. Как да се боря с алергията?

Лечението на алергията се състои от 3 етапа:

А. Избягване на алергена

Избягването на алергена налага вземането на всички възможни мерки за отстраняването му от средата или поне намаляване на времето на контакта с алергичния пациент. Това е първата стъпка с цел подобряване симптомите на алергията преди да бъде предприето медикаментозно лечение.

B. Лечение на симптомите

Лечението, наричано „симптоматично“ може да бъде прилагано локално (капки, сироп, спрейове) (нос, очи) или системно (таблетки, капсули) и то се провежда по време на периода на оплакванията.

Тези медикаменти действат срещу симптомите, „маскирайки“ алергичните реакции, без да ги потискат.

Примери за „симптоматично“ лечение са антихистаминовите средства и кортикостероидите.

C. Лечение на причината на болестта или алергенна десенсибилизация

Десенсибилизацията е единственото лечение, което лекува причината за болестта.

Десенсибилизацията се провежда в 2 фази:

1. Начална фаза, която се състои в приложението на прогресивно покачващи се дози на алергенни екстракти, докато организма развие толеранс и достигане на максимално поносима доза, различна при всеки пациент.

2. Поддържаща фаза, състояща се в продължаване на приема на максимално поносимата доза през повтарящи се интервали в продължение на 3 последователни години за постигане на желания ефект и неговото затвърждаване през четвъртата и пета година на лечението.

Десенсибилизацията позволява да се получи значимо и продължително намаляване на алергичните реакции по отношение на изявата на симптомите от страна на носа, очите и бронхите.

Ако не бъде лекуван, алергичният ринит може да се задълбочи или да прогресира в алергична астма.

Десенсибилизацията е единственото известно към момента специфично алергологично лечение, чрез което може да се повлияе естествения ход на болестта. Степента, до която това е възможно, е толкова голяма, че имаме основание да приемем, че посредством десенсибилизацията може да излекуваме алергичните хрема и астма.

Алергична астма

Симптомите, свързани, с алергичната астма са:

 • затруднения в дишането, с чувство на притискане на гръдния кош
 • суха кашлица
 • свиркащо дишане.

Кожни прояви (екзема, уртикария)

Свързаните симптоми са:

Зачервявания и сърбеж в областта на лицето, кожата на главата и по кожните гънки (свивките на колената, свивките на лактите…)

Стомашни оплаквания

 • стомашни болки
 • чувство на парене.

Всички тези оплаквания продължават, докато човек е в контакт с алергичната субстанция.

ИСТИНИ и ЗАБЛУДИ

за десенсибилизацията

„Колкото по-рано се започне десенсибилизацията, толкова вероятността за излекуване е по-голяма.“

ИСТИНА: Колкото по-рано в историята на болестта бъде започнато лечението, толкова по-малко биха били рисковете за задълбочаване и усложнение на самата алергия, а в същото време терапията ще бъде по ефикасна.

„Десенсибилизацията и симптоматичното лечение (антихистамини, кортикостероиди, инхалатори) действат по начин подобен на самата алергия.“

ЗАБЛУДА: Десенсибилизацията е терапия, която лекува и предотвратява алергията, действайки върху имунната система. Тя води до прогресивно развитие на толеранс на организма към отговорния алерген.

Симптоматичното лечение действа единствено на симптомите на алергията, а не върху причината на болестта.

„Десенсибилизация не се провежда при деца.“

ЗАБЛУДА: Според актуалните международни препоръки, основани на медицина на доказателствата, децата могат да провеждат десенсибилизация след 5 годишна възраст. Добри резултати са отчетени и при деца под 3 годишна възраст.

„Не е възможно провеждането на десенсибилизация към повече от един алерген.“

ЗАБЛУДА: Десенсибилизация е възможно да бъде провеждана към повече от един алерген и то по едно и също време.

Изборът на съответните алергени за десенсибилизация се определя от вашия алерголог въз основа на извършено алергологично изследване.

„Съществуват алергии, към които не може да бъде провеждана десенсибилизация.“

ИСТИНА: Хранителните и медикаментозните алергии, както и контактните алергии (напр. към някои съставки на грима, към някои материали използвани в направата на бижута ) не могат да бъдат лекувани по метода на десенсибилизацията.

В днешно време, десенсибилизация се назначава при риноконюнктивит и лека до умерена алергична астма.

„Десенсибилизирането към един алерген води до развитие на друга алергия.“

ЗАБЛУДА: Обратно, многобройни клинични проучвания са доказали, че десенсибилизацията предотвратява появата на нови сенсибилизации.

Десенсибилизацията не е ефикасно лечение.“

ЗАБЛУДА: Ефикасността на десенсибилизацията е доказана в многобройни клинични проучвания и тя се препоръчва като лечение на причината за алергията от Световната Здравна Организция.

Десенсибилизацията е единствената възможна лечебна и превантивна терапия на алергията.

„Лечението по метода на десенсибилизация трае цял живот.“

ЗАБЛУДА: За да бъде ефикасно лечението, оптималната продължителност на терапията е 3-5 години. Значимо подобрение на симптомите се наблюдава още през първата година от лечението, изразяващо се в намаление с 60% на оплакванията по време на поленовия сезон.

При липса на десенсибилизация, медикаментозното лечение (антихистамини, кортикостероиди) трае цял живот

„Десенсибилизация – да, но инжекциите …много е задължаващо.“

ЗАБЛУДА: Десенсибилизацията може да бъде прилагана по два различни пътя на приложение: инжекционен път (подкожно) и сублингвално приложение (под езика).

Тези два типа терапии имат еквивалентна клинична ефективност.

Пациентът може сам да избере начина на приложение според неговото състояние и възможности.

Попитайте за съвет Вашия алерголог.

 •  Субкутанно приложение(подкожно)

Състои се в инжектиране на покачващи дози от алергенни ваксини в горната външна част на ръката.

 • Сублингвално приложение (под езика)

Състои се във всекидневно поставяне на капки от алергенни ваксини под езика. Множество клинични проучвания са доказали ефикасността на сублингвалната терапия при възрастни пациенти и деца за лечение на риноконюнктивит и алергична астма, причинени от полени и кърлежи.

„Трябва да прекъсна десенсибилизацията, защото съм забременяла и лечението е противопоказно в тези случаи, както и по време на кърмене.“

ЗАБЛУДА: До момента не са съобщавани нежелани ефекти и нежелан изход от бременност по време на провеждане на десенсибилизиращо лечение.

Въпреки това вашият лекуващ лекар трябва да направи преоценка дали да продължите лечението.

Обикновено не се препоръчва да бъде започвана десенсибилизираща терапия по време на бременност.

Десенсибилизиращото лечение е съвместимо с процеса на кърмене.

„Сутрин мога да закуся преди да взема моето лекарство.“

ЗАБЛУДА: По време на сублингвална десенсибилизация се препоръчва дозите да се взимат сутрин на гладно. Приемът трябва да бъде на гладно, така че капките да влязат в контакт с подезичната лигавица, без да могат хранителните вещества да нарушат този процес.

„Мога да разтворя капките във вода, кисело или прясно мляко и така да ги приема.“

ЗАБЛУДА: За да има максимална ефективност, алергенния разтвор трябва да влезе в директен контакт с подезичната лигавица.

Всички течности, които разреждат алергенния разтвор нарушават контакта с лигавицата на бузите и проме¬нят начина му на действие.

Ние ви препоръчваме да не разреждате алергенния разтвор във вода, кисело или прясно мляко или в някаква друга течност.

“Лечението по метода на сублингвална десенсибилизация ще бъде ефикасно, ако съм старателен, сътруднича и спазвам препоръките.“

ИСТИНА: Вашият алерголог ще ви обясни 7-те златни правила на десенсибилизацията.

1.   Спазвайте предписаните дози и схема.

2.   Приемайте лечението в посоченото време.

3.   Приемайте лечението рано сутрин и задържайте капките под езика в продължение на около 2 минути, за да бъде оптимално неговото действие.

4.   Спазвайте оказаната от вашия алерголог продължи-телност на лечението.

5.   В случай на прекъсване на терапията, свържете се с вашия лекуващ лекар, за да ви обясни как да продължите лечението и да не загубите ползата му.

6.   Проверете кога започвате последния флакон от опаковката и дали имате рецепта за следващата терапия. Ако нямате, насрочете си среща с лекуващия лекар.

7.   Информирайте вашия лекуващ лекар в случай на възник ване на нежелани ефекти. Той ще прецени дали лечени-ето да бъде прекъснато или продължено.


Четири основни предимства на десенсибилизацията за подобряване качеството на живот:

1. Намалява или премахва симптомите на алергия в дългосрочен план

2. Намалява приема на симптоматични лекарствени средства за лечение на алергията

3. Избягва се развитието на чувствителност към други алергени

4. Предотвратява прогресията на алергичния ринит в астма.


Условия за ефективност на лечението:

1. Добре подбран пациент

2. Добре подбран алерген

3. Започнато навреме лечение

4. Спазване на предписаната схема.