Прегледите – първичен, вторичен, за проследяване на имунотерапия – са самостоятелни услуги, не включват в себе си изследвания и се заплащат отделно от тях.

Прегледите в Медико-дентална практика “Gema” се извършват на български език или с преводач от български на родния език на пациента. Изключения се допускат в спешни случаи или при пациенти, за които английският е роден език.

Медицинската документация в Медико-дентална практика “Gema” се издава на български език след извършване на съответния преглед.

Първичен преглед

Първичният преглед е първата и най-важна част от алергологичния диагностичен процес. Целите на първичния преглед са:

 • да се съберат сведения за характера на оплакванията на пациента
 • да се опише тяхното развитие във времето
 • да се установят данни за причинно-следствена връзка с определени фактори на околната среда
 • да съберат сведения за повлияване на оплакванията в хода на различни лечебни подходи
 • да се установят данни за вида и степента на отклоненията от нормата при различни органи и системи.

За да улесните протичането на прегледа, преди посещението си припомнете и обобщете:

 • в какво точно се изразяват оплакванията ви
 • от кога са налице
 • наблюдават ли се през всички месеци на годината или само в някои определени(важно е да посочите кои)
 • свързвате ли оплакванията с определена причина
 • имате ли кръвни роднини с подобни оплаквания
 • какво лечение сте провеждали за повлияване на оплакванията, от колко време и с какъв ефект.

При идване за първичен преглед носете със себе си медицинска документация и амбулаторни листи от предишни прегледи, свързани с оплакванията, за които посещавате кабинета.

Поне три дни преди прегледа не приемайте, ако е възможно, антихистаминови(противоалергични)медикаменти.
Ако не сте сигурни какво да направите, свържете се с нас и поискайте съвет.

Добре извършеният първичен преглед е предпоставка за подбиране на правилното и необходимо за пациента алергологично диагностично изследване.

Вторичен преглед

Неговата цел е да се:

 • тълкуват резултатите от проведените изследвания и консултации
 • уточни първоначалната диагноза
 • проследи ефектът от проведеното между двата прегледа лечение
 • да се вземе крайно становище за лечебното поведение при пациента.

За проследяване на имунотерапия с битови или поленови алергени

Неговата цел е да се:

 • оцени степента на спазване от пациента на препоръчания лечебен подход
 • оцени степента на сътрудничество на пациента
 • опишат силата и честотата на местните и общи странични реакции в хода на имунотерапията
 • опише наличието и силата на болестните прояви от страна на прицелните органи и системи в хода на имунотерапията
 • опише нуждата от допълнително медикаментозно лечение в хода на имунотерапията
 • вземе обосновано решение за спиране и продължаване на в имунотерапията
Categories: Услуги