Биография

Професионално развитие

 • 1987 г. завършва Стоматологичен факултет, София с пълно отличие.
 • 1994 г. получава специалност по оперативно зъболечение и ендодонтия.
 • 2005 г. получава специалност обща дентална медицина.
 • 2012 г. получава научна и образователна степен “доктор” в Медицински университет – София, ФДМ след успешно защитена дисертация.
 • 2017 г. заема академичната длъжност “доцент”
 • 2023 г. заема академичната длъжност “професор”
 • Един от водещите специалисти у нас по ендодонтия и консервативно зъболечение.
 • Над тридесет годишен опит в областта.
 • От 1990 г. работи във ФДМ на Медицинския университет – София.

Научни интереси

Научни интереси в областта на:

 • Естетични възстановявания
 • Лечение на зъбния кариес и усложненията му
 • Никел-титанови инструменти
 • Микропукнатини на дентина в кореновия канал
 • Промени в слюнката при астматици, лекувани с инхалаторни кортикостероиди.

Публикации: четири книги, 48 публикации и 30 участия в национални и международни научни форуми.

Членство в научни дружества

Член е на:

 • European Society of Endodontics.
 • Българско научно дружество по дентална медицина.