Професор д-р Емилия Карова, доктор по медицина

Биография Професионално развитие Научни интереси Научни интереси в областта на: Публикации: четири книги, 48 публикации и 30 участия в национални и международни научни форуми. Членство в научни дружества Член е на: