Доцент д-р Емилия Карова, доктор по медицина

Биография Професионално развитие 1987 г. завършва Стоматологичен факултет, София с пълно отличие. 1994 г. получава специалност по оперативно зъболечение и ендодонтия. 2005 г. получава специалност обща дентална медицина. 2012 г. получава научна и образователна степен “доктор” в Медицински университет – София, ФДМ след успешно защитена дисертация. 2017 г. заема академичната Read more…