Биография

Професионално развитие

 • 1987 г. завършва Висшия медицински институт – София с отличен успех.
 • 1994 г. получава специалност по вътрешни болести.
 • 1997 г. получава специалност по алергология и клинична имунология.
 • 2005 г.
  • придобива магистърска степен по обществено здраве и здравен мениджмънт във Факултета по Обществено здраве, Медицински Университет – София
  • придобива образователната и  научна степен „доктор“ в Медицинския университет – София след успешно защитена дисертация на тема „Социално икономически анализ и оценка на бронхиалната астма“ .
 • 2008 г. получава научното звание „доцент“ .
 • 2012 г. придобива специлност здравна икономика.
 • 2015 год. заема академичната длъжност „професор“.
 • 2014 г. до 2017 г. е ръководител на новосъздадената катедра по оценка на здравните технологии, Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София.
 • Един от водещите специалисти у нас по клиничната алергология.
 • Над тридесет годишен опит в областта на клиничната алергология.
 • Един от първите лекари у нас с призната специалност по алергология и клинична имунология.
 • От 1988 г. до 2008 г. работи с амбулаторно и лежащо болни с алергични страдания в клиниката по алергология на Александровска болница.
 • От 2009 г. създава и развива амбулаторната и клинична алергологична дейност в Токуда болница, София.
 • 2016 г. ръководител на сектора по алергология в Аджъбадем СитиКлиник Токуда ДКЦ.

Научни интереси

 • Научни интереси в областта на:
  • алергичен ринит
  • бронхиална астма
  • атопичен дерматит
  • патогенеза, епидемиология, диагноза, лечение и мениджмънт на алергичните болести
  • обществено здраве и здравен мениджмънт
  • епидемиология и фармакоикономика на хроничните социално значими болести
  • оценката на здравните технологии.
 • Над 130 публикации и участия в национални и международни научни форуми.

Членство в научни дружества

 • Член е на:
 1. Българско дружество по алергология
 2. European Academy of Allergy and Clinical Immunology
 3. European Respiratory Society
 4. Respiratory Effectiveness Group
 5. Българско научно дружество по обществено здраве
 6. Национално сдружение по здравна политика и мениджмънт
 7. European Public Health Association
 8. International Society of Pharmacoeconomics and Outcome Research.
 • Учредител и председател на УС на Българския алианс за клинична и приложна алергология.
 • Учредител и член на УС на Българския алианс за персонализирана и прецизирана медицина.
 • Главен редактор на специализирано списание за лекари „Medical magazine”.