Професор д-р Георги Христов, доктор по медицина

Биография Професионално развитие 1987 г. завършва Висшия медицински институт – София с отличен успех. 1994 г. получава специалност по вътрешни болести. 1997 г. получава специалност по алергология и клинична имунология. 2005 г. придобива магистърска степен по обществено здраве и здравен мениджмънт във Факултета по Обществено здраве, Медицински Университет – София Read more…