Изследването за чувствителност към битови, поленови, животински или хранителни алергени чрез кръвни проби е втората възможност за изследване след кожно-алергичното тестуване. Нарича се серологична диагностика, тъй като при него се проверяват нивата на алерген-специфичните IgE в серума на пациенти.

Материалът за изследване се взема както от вената, така и от пръста, което премахва възможните ограничения, свързани с възрастта или предпочитания на пациента.

При този вид изследване отпадат всички ограничения, свързани с приема на антихистаминови лекарства или наличие на кожни оплаквания.

Ние разполагаме с възможност да насочим пациентите към големи лаборатории в София, наши партньори, в които са налице разнообразни панели, съчетание от различни битови, поленови, животински и хранителни алергени. Тестовете са на утвърдени европейски фирми, качеството на чиито диагностични продукти е едно от най-високите в Европа. Големият брой панели позволява изключително гъвкава и съобразена с оплакванията на конкретния пациент диагностика. От началото на 2015 г. ние за първи път в България въведохме в практиката най-разширения панел  в размер на 55 индивидуални алергена, който позволява диагностика на атопията с непознати до сега  размери.

Заслужава да се отбележи предлаганата от нас възможност за осъществяване на най-съвременното направление в серологичната диагностика на алерегичните болести – молекулярната диагностика. Това означава, че се изледва чувствителността на организма не само към цялостния алергенен екстракт, но и към отделните му молекулярни съставки. По този начин може да се:

  • разграничат реакциите на кръстосана реактивност
  • определи водещата чувствителност при наличие на сенсибилизация към няколко алергена
  • по отношение на хранителните алергени чрез посочения метод се изолира конкретния белтък, отговорен за клиничните прояви.

Всичко това има огромно значение за точната диагноза, прогноза и лечение.

Categories: Услуги