ПРЕГЛЕДИ
Първичен от професор90.00 лв.
Първичен от професор на английски език120.00 лв.
За проследяване на имунотерапия70.00лв.
Вторичен от професор70.00 лв.
Вторичен от професор на английски език100.00 лв.
ИЗСЛЕДВАНИЯ
Назален провокационен тест50.00 лв.
Кожно-алергично тестуване с 20 броя инхалаторни алергени50.00 лв.
Кожно-алергично тестуване с 20 броя анестетици50.00 лв.
Кожна проба с надраскване за 1 алерген4.00 лв.