ПРЕГЛЕДИ
Първичен от професор60.00 лв.
Първичен от професор на английски език80.00 лв.
За проследяване на имунотерапия 50.00лв.
Вторичен от професор40.00 лв.
Вторичен от професор на английски език50.00 лв.
ИЗСЛЕДВАНИЯ
Назален провокационен тест 50.00 лв.
Кожно-алергично тестуване с 20 броя инхалаторни алергени40.00 лв.
Кожно-алергично тестуване с 20 броя анестетици 40.00 лв.
Кожна проба с надраскване за 1 алерген2.50 лв.