ПРЕГЛЕДИ
Първичен от професор60.0 лв.
За проследяване на имунотерапия 50.0 лв.
Вторичен от професор40.0 лв.
ИЗСЛЕДВАНИЯ
Назален провокационен тест 50.0 лв.
Кожно-алергично тестуване с 20 броя инхалаторни алергени40.0 лв.
Кожно-алергично тестуване с 20 броя анестетици 40.0 лв.
Кожна проба с надраскване за 1 алерген2.50 лв.