ПРЕГЛЕДИ
Първичен от професор90.00 лв.
Първичен от професор на английски език120.00 лв.
За проследяване на имунотерапия 60.00лв.
Вторичен от професор60.00 лв.
Вторичен от професор на английски език100.00 лв.
ИЗСЛЕДВАНИЯ
Назален провокационен тест 50.00 лв.
Кожно-алергично тестуване с 20 броя инхалаторни алергени50.00 лв.
Кожно-алергично тестуване с 20 броя анестетици 50.00 лв.
Кожна проба с надраскване за 1 алерген4.00 лв.