ПРЕГЛЕДИ
Първичен от професор70.00 лв.
Първичен от професор на английски език100.00 лв.
За проследяване на имунотерапия 50.00лв.
Вторичен от професор50.00 лв.
Вторичен от професор на английски език70.00 лв.
ИЗСЛЕДВАНИЯ
Назален провокационен тест 50.00 лв.
Кожно-алергично тестуване с 20 броя инхалаторни алергени50.00 лв.
Кожно-алергично тестуване с 20 броя анестетици 50.00 лв.
Кожна проба с надраскване за 1 алерген4.00 лв.