В медико-дентална практика „GEMA” предлагаме съвременни алергологични тестове и услуги:

 • Съвременна, бърза, безболезнена, високочувствителна и специфична диагностика на дихателни, хранителни и кожни алергии при деца и възрастни благодарение на наличните битови, поленови, животински, плесенни и хранителни алергени.
 • Изследване на кръвните фактори за чувствителност към алергени – т.н. специфични IgЕ антитела при необходимост потвърждават получените данни, което е утвърденият световен и европейски стандарт за алергологична диагностика.
 • Съвременни и висококачествени имунологични изследвания.
 • Пакетни услуги за клинично наблюдение, изследване и лечение на болни с бронхиална астма, неясни алергични състояния на дихателната система, на болни с чувствителност към храни, насекоми, медикаменти и козметика.
 • Световно утвърдени проби за доказване на хранителна и медикаментозна алергия.
 • Алергологични консултации и алергологична подготовка за чувствителност към упойки и контрасти преди операция или образно изследване с йод-контраст.
 • Подезична имунотерапия при астма и ринит.
 • Тук болните с алергичен ринит и бронхиална астма имат възможност да провеждат лечение на причините за болестта си чрез прилагане на съвременния, удобен за приложение, ефективен и с почти нулеви странични явления метод на подезична имунотерапия.
 • Обучение на пациентите.
 • На страдащите от астма се предлага обучение за провеждане на съвременното инхалаторно лечение и начините за самостоятелен контрол на състоянието в домашна среда.
 • Пациентите с алергични реакции към храни и медикаменти се обучават за средствата и методите за оказване на първа помощ при развитие на тежка, животозастрашаваща алергична реакция.

Съвременна, бърза, безболезнена, високочувствителна и специфична диагностика на дихателни, хранителни и кожни алергии при деца и възрастни благодарение на наличните битови, поленови, животински, плесенни и хранителни алергени.Изследване на кръвните фактори за чувствителност към алергени – т.н. специфични IgЕ антитела при необходимост потвърждават получените данни, което е утвърденият световен и европейски стандарт за алергологична диагностика.Съвременни и висококачествени имунологични изследвания.Пакетни услуги за клинично наблюдение, изследване и лечение на болни с бронхиална астма, неясни алергични състояния на дихателната система, на болни с чувствителност към храни, насекоми, медикаменти и козметика.Световно утвърдени проби за доказване на хранителна и медикаментозна алергия.Алергологични консултации и алергологична подготовка за чувствителност към упойки и контрасти преди операция или образно изследване с йод-контраст.Подезична имунотерапия при астма и ринит.Тук болните с алергичен ринит и бронхиална астма имат възможност да провеждат лечение на причините за болестта си чрез прилагане на съвременния, удобен за приложение, ефективен и с почти нулеви странични явления метод на подезична имунотерапия.Обучение на пациентите.На страдащите от астма се предлага обучение за провеждане на съвременното инхалаторно лечение и начините за самостоятелен контрол на състоянието в домашна среда.Пациентите с алергични реакции към храни и медикаменти се обучават за средствата и методите за оказване на първа помощ при развитие на тежка, животозастрашаваща алергична реакция.

Значението на навременната бърза и финансово достъпна кожна и серологична алергична диагностика проличава особено ясно в светлината на днешните разбирания, че няма възрастови или други ограничения за изследване на сенсибилизацията към подозираните алергени. Все още широко разпространеното сред педиатри, общопрактикуващи лекари, УНГ, пулмолози и други, че изследване се прави при деца след определена възраст е отхвърлено въз основа на редица научни проучвания. Смята се, че при наличие на симптоми, ако се подозира IgE-медиирана патогенеза, пациентът е показан за изследване.

В зависимост от вида на подозирания алерген, конкретното състояние на пациента, приемането на антихистаминови медикаменти или наличието на оплаквания може да се избира между кожни и серологични проби, може да се прилагат различни IgE панели или да се пристъпи към осъществяване на молекулярна диагностика. Практиката и научните изследвания в областта са доказали по безспорен начин, че колкото по-бързо и рано се постави диагнозата, основана на качествени доказателства, толкова по-добри и трайни са лечебните резултати.

Болестите, определяни като алергични засягат различни органи и системи, очи, уши, горни и долни дихателни пътища, храносмилателен тракт, кожа. Пълноценното диагностициране на пациента е немислимо без постоянното сътрудничество между алерголога и специалисти в посочените области.

Ние сме създали условия за изпълнение на клиничния алгоритъм за диагностика на алергичните болести. След консултация с алерголог и извършване на необходимите изследвания пациентите се насочват за консултация със утвърдени специалисти по УНГ за установяване на съпътстващи проблеми от страна на горните дихателни пътища чрез преглед, образна диагностика и цитологично изследване на назален секрет.

Когато е налице съмнение за бронхиална астма се извършват необходимите тестове за функционално изследване на дишането.

Кожните прояви на алергичните състояние могат успешно да се диагностицират и консултират с помощта на специалисти дерматолози.